PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Agencja fotograficzno-informacyjna” mająca na celu zwiększanie dostępności usług fotograficznych i informacyjnych poprzez założenie działalności gospodarczej na obszarze LSR – agencji fotograficzno-informacyjnej, w tym utworzenie miejsca pracy poprzez
samozatrudnienie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.